Vecā Derība

Jaunā Derība

Titam 1:8 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

bet viesmīlīgam, laba mīļotājam, prātīgam, taisnam, svētbijīgam, savaldīgam.

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:8 kontekstā