Vecā Derība

Jaunā Derība

Titam 1:14 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

nevis pieķeras jūdu pasakām un cilvēku priekšrakstiem, kas novēršas no patiesības.

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:14 kontekstā