Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 7:7 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Kas nu no tā izriet? Vai pati bauslība ir grēks? Nekādā ziņā ne! Bet to gan varu teikt: es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības, jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu: tev nebūs iekārot!

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 7

Skatīt Romiešiem 7:7 kontekstā