Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 7:4 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, Tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam!

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 7

Skatīt Romiešiem 7:4 kontekstā