Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 7:13 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Vai tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka ne! To ir darījis grēks. Tas, lai atklāti parādītos kā grēks, izlietodams labo par līdzekli, man ir nesis nāvi, lai, darbojoties bauslim, kļūtu pārpārim grēcīgs.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 7

Skatīt Romiešiem 7:13 kontekstā