Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 6:4 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 6

Skatīt Romiešiem 6:4 kontekstā