Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 6:11 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 6

Skatīt Romiešiem 6:11 kontekstā