Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 4:24 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam Tam, kas mūsu Kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem,

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 4

Skatīt Romiešiem 4:24 kontekstā