Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 10:3 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 10

Skatīt Romiešiem 10:3 kontekstā