Vecā Derība

Jaunā Derība

Romiešiem 1:27 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 1

Skatīt Romiešiem 1:27 kontekstā