Vecā Derība

Jaunā Derība

Marka 11:33 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un tie atbildēdami Jēzum saka: "Mēs nezinām." Un Jēzus tiem saka: "Tad Es arīdzan jums nesaku, kādā pilnvarā Es to daru."

Lasīt visu nodaļu Marka 11

Skatīt Marka 11:33 kontekstā