Vecā Derība

Jaunā Derība

Marka 11:12 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un otrā dienā, kad tie no Betānijas izgāja, tad Viņam gribējās ēst.

Lasīt visu nodaļu Marka 11

Skatīt Marka 11:12 kontekstā