Vecā Derība

Jaunā Derība

Kolosiešiem 3:6 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem,

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 3

Skatīt Kolosiešiem 3:6 kontekstā