Vecā Derība

Jaunā Derība

Kolosiešiem 3:18 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē.

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 3

Skatīt Kolosiešiem 3:18 kontekstā