Vecā Derība

Jaunā Derība

Kolosiešiem 3:15 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi!

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 3

Skatīt Kolosiešiem 3:15 kontekstā