Vecā Derība

Jaunā Derība

Jūdas 1:8 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Tāpat arī šie, sekodami saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debess varas.

Lasīt visu nodaļu Jūdas 1

Skatīt Jūdas 1:8 kontekstā