Vecā Derība

Jaunā Derība

Galatiešiem 5:24 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 5

Skatīt Galatiešiem 5:24 kontekstā