Vecā Derība

Jaunā Derība

Filipiešiem 4:22 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no ķeizara nama.

Lasīt visu nodaļu Filipiešiem 4

Skatīt Filipiešiem 4:22 kontekstā