Vecā Derība

Jaunā Derība

Filipiešiem 1:9 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā,

Lasīt visu nodaļu Filipiešiem 1

Skatīt Filipiešiem 1:9 kontekstā