Vecā Derība

Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 28:31 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

sludinādams Dieva valstību un, neviena nekavēts, ar lielu drosmi mācīdams par Kungu Jēzu Kristu.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 28

Skatīt Apustuļu Darbi 28:31 kontekstā