Vecā Derība

Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 16:21 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

sludinādami ieražas, ko mums, romiešiem, neklājas ne pieņemt, ne piekopt."

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 16

Skatīt Apustuļu Darbi 16:21 kontekstā