Vecā Derība

Jaunā Derība

2. Tesaloniķiešiem 3:16 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Bet pats miera Kungs lai jums dod mieru vienumēr un visādos veidos! Mūsu Kungs lai ir ar jums visiem!

Lasīt visu nodaļu 2. Tesaloniķiešiem 3

Skatīt 2. Tesaloniķiešiem 3:16 kontekstā