Vecā Derība

Jaunā Derība

2. Pētera 2:1 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.

Lasīt visu nodaļu 2. Pētera 2

Skatīt 2. Pētera 2:1 kontekstā