Vecā Derība

Jaunā Derība

2. Pētera 1:1 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs:

Lasīt visu nodaļu 2. Pētera 1

Skatīt 2. Pētera 1:1 kontekstā