Vecā Derība

Jaunā Derība

1. Pētera 5:12 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Ar Silvānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība, tanī stāviet!

Lasīt visu nodaļu 1. Pētera 5

Skatīt 1. Pētera 5:12 kontekstā