Vecā Derība

Jaunā Derība

1. Pētera 4:3 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā.

Lasīt visu nodaļu 1. Pētera 4

Skatīt 1. Pētera 4:3 kontekstā