Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Joelio 3:9 Lietuviška Biblija (LTB)

Paskelbkite tai tautoms, pasiruoškite karui, žadinkite karžygius! Kariai tegul ateina artyn.

Skaityti visą skyrių Joelio 3

Rodyti Joelio 3:9 kontekste