Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Danieliaus 3:29 Lietuviška Biblija (LTB)

Tad išleidžiu įsakymą, kad kiekvienas, nepaisant iš kokios tautos ir giminės jis bebūtų, bus sukapotas į gabalus ir jo namai paversti griuvėsiais, jei nepagarbiai kalbės apie Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievą. Nes nėra jokio kito dievo, kuris taip galėtų išgelbėti!”

Skaityti visą skyrių Danieliaus 3

Rodyti Danieliaus 3:29 kontekste