Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filemonui 1:7 Lietuviška Biblija (LTB)

Mes turime didelį džiaugsmą ir paguodą iš tavo meilės, nes tu, broli, atgaivinai šventųjų širdis.

Skaityti visą skyrių Filemonui 1

Rodyti Filemonui 1:7 kontekste