Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filemonui 1:4-10 Lietuviška Biblija (LTB)

4. Aš dėkoju Dievui, visada prisimindamas tave savo maldose,

5. nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems.

6. Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse Kristuje Jėzuje.

7. Mes turime didelį džiaugsmą ir paguodą iš tavo meilės, nes tu, broli, atgaivinai šventųjų širdis.

8. Nors galiu labai drąsiai Kristuje tau įsakyti, kas tinka,

9. bet verčiau prašau vardan meilės toks, koks esu: aš, Paulius, senyvas žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys,

10. prašau tave už savo vaiką,­už Onesimą, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas.

Skaityti visą skyrių Filemonui 1