Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Antrasis Laiškas Tesalonikiečiams 2:17 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

tepaguodžia jūsų širdis ir tesustiprina kiekviename gerame žodyje ir darbe.

Skaityti visą skyrių Antrasis Laiškas Tesalonikiečiams 2

Rodyti Antrasis Laiškas Tesalonikiečiams 2:17 kontekste