Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Zacharijo 3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Vyriausiasis kunigas Jozuė

1. Tuomet jis parodė man vyriausiąjį kunigą Jozuę, stovintį priešais VIEŠPATIES angelą, ir šėtoną, atsistojusį dešinėje jo apkaltinti.

2. VIEŠPATIES angelas tarė šėtonui: ‘Tesudraudžia tave VIEŠPATS, šėtone! VIEŠPATS, kuris išsirinko Jeruzalę, tesudraudžia tave! Argi šis žmogus nėra nuodėgulis, išplėštas iš ugnies?’

3. Mat Jozuė stovėjo priešais angelą, vilkėdamas purvinais drabužiais.

4. Pastarasis paliepė savo tarnams: ‘Nuvilkite nuo jo purvinus drabužius’. O jam tarė: ‘Žiūrėk, nuėmiau tavo kaltę nuo tavęs ir apvilksiu tave iškilmių apdaru’.

5. Ir dar paliepė: ‘Uždėkite jam ant galvos švarų gobtuvą’. Jie uždėjo jam ant galvos švarų gobtuvą ir apvilko jį drabužiais, VIEŠPATIES angelui stovint šalia.

6. Tuomet VIEŠPATIES angelas patikino Jozuę, sakydamas:

7. ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS.Jei eisi mano keliaisir laikysies mano reikalavimų,tai valdysi mano Namus,saugosi mano kiemusir turėsi teisę būti tarp čia tarnaujančiųjų.

8. Taigi klausykis, vyriausiasis kunige Jozue!Tu ir tavo bendražygiai, sėdintys priešais tave,esate būsimų dalykų ženklas.Taip, aš atsiųsiu savo tarną Atžalą.

9. Ant šio akmens, kurį padėjau priešais Jozuę,ant akmens su septyniomis akimis,aš pats įrėšiu užrašą, –tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –ir per vieną dieną pašalinsiu šio krašto kaltę.

10. Tą dieną, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –kviesite vienas kitą ateiti į savo vynmedžio ir figmedžio pavėsį’.