Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Sofonijo 1:17 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Sukelsiu žmonėms tokį sielvartą,kad jie vaikščios lyg akli.Kadangi jie nusidėjo VIEŠPAČIUI,jų kraujas bus išpilamas kaip dulkėsir jų viduriai išverčiami kaip mėšlas.

Skaityti visą skyrių Sofonijo 1

Rodyti Sofonijo 1:17 kontekste