Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Skaičių 7 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Vadų atnašos

1. Tą dieną, kai Mozė baigė statyti Padangtę, patepė ir pašventė ją su visu jos apstatymu, patepė ir pašventė aukurą su visais jo reikmenimis,

2. atnašas įteikė Izraelio vadai, būtent galvos jų protėvių namų, giminių vadai ir vadovavusieji surašytiesiems.

3. Atnašos, kurias jie atgabeno VIEŠPATIES akivaizdon, buvo šeši dengti vežimai ir dvylika jaučių – po vežimą nuo dviejų vadų ir po jautį nuo kiekvieno. Jos buvo įteiktos prie Padangtės.

4. Tada VIEŠPATS tarė Mozei:

5. „Priimk jas iš jų Susitikimo Palapinės tarnybai ir atiduok levitams pagal jų tarnybą“.

6. Mozė priėmė vežimus bei jaučius ir perdavė levitams.

7. Du vežimus ir keturis jaučius davė Geršono žmonėms pagal jų tarnybą,

8. o keturis vežimus ir aštuonis jaučius – Merario žmonėms pagal jų tarnybą, kunigo Aarono sūnaus Itamaro prižiūrimą.

9. O Kehato žmonėms nedavė jokio vežimo, nes jiems buvo pavesta rūpintis šventaisiais daiktais, kurie turėjo būti nešami ant pečių.

10. Vadai davė atnašas ir aukurui pašvęsti tą dieną, kai jis buvo pateptas. Vadams prie aukuro įteikiant savo atnašas,

11. VIEŠPATS tarė Mozei: „Teduoda jie savo atnašas aukurui pašvęsti kasdien po vieną“.

12. Pirmą dieną savo atnašą įteikė Aminadabo sūnus Nachšonas iš Judo giminės.

13. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

14. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

15. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

16. ožys aukai už nuodėmę

17. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Aminadabo sūnaus Nachšono atnaša.

18. Antrą dieną atnašą įteikė Isacharo vadas Netanelio sūnus Cuaras. Jis įteikė kaip savo atnašą sidabro dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių,

19. sidabro taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilnus geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

20. aukso lėkštę, sveriančią dešimt šekelių, pilną smilkalų,

21. jautuką, aviną ir mitulį avinėlį kaip deginamąją auką,

22. ožį kaip auką už nuodėmę

23. ir du jaučius, penkis avinus, penkis ožius bei penkis mitulius avinėlius kaip bendravimo auką. Tokia buvo Netanelio sūnaus Cuaro atnaša.

24. Trečią dieną – Zabulono giminės vadas Helono sūnus Eliabas.

25. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

26. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

27. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

28. ožys aukai už nuodėmę

29. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Helono sūnaus Eliabo atnaša.

30. Ketvirtą dieną – Rubeno giminės vadas Šedeūro sūnus Elicūras.

31. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

32. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

33. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

34. ožys aukai už nuodėmę

35. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Šedeūro sūnaus Elicūro atnaša.

36. Penktą dieną – Simeono giminės vadas Cūrišadajo sūnus Šelumielis.

37. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

38. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

39. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

40. ožys aukai už nuodėmę

41. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Cūrišadajo sūnaus Šelumielio atnaša.

42. Šeštą dieną – Gado giminės vadas Deuelio sūnus Eljasafas.

43. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

44. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

45. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

46. ožys aukai už nuodėmę

47. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Deuelio sūnaus Eljasafo atnaša.

48. Septintą dieną – Efraimo giminės vadas Amihudo sūnus Elišama.

49. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

50. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

51. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

52. ožys aukai už nuodėmę

53. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Amihudo sūnaus Elišamos atnaša.

54. Aštuntą dieną – Manaso giminės vadas Pedacūro sūnus Gamelielis.

55. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

56. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

57. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

58. ožys aukai už nuodėmę

59. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Pedacūro sūnaus Gamelielio atnaša.

60. Devintą dieną – Benjamino giminės vadas Gideonio sūnus Abidanas.

61. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

62. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

63. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

64. ožys aukai už nuodėmę

65. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Gideonio sūnaus Abidano atnaša.

66. Dešimtą dieną – Dano giminės vadas Amišadajo sūnus Ahiezeras.

67. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

68. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

69. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

70. ožys aukai už nuodėmę

71. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Amišadajo sūnaus Ahiezero atnaša.

72. Vienuoliktą dieną – Ašero žmonių vadas Ochrano sūnus Pagielis.

73. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

74. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

75. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

76. ožys aukai už nuodėmę

77. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai.

78. Dvyliktą dieną – Naftalio žmonių vadas Enano sūnus Ahyra.

79. Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai,

80. aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų,

81. jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai,

82. ožys aukai už nuodėmę

83. ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Enano sūnaus Ahyros atnaša.

84. Tokia tat buvo pašventimo atnaša aukurui iš Izraelio vadų tą dieną, kai jis buvo pateptas: dvylika sidabro dubenų, dvylika sidabro taurių,

85. kiekvienas dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, o kiekviena taurė – septyniasdešimt, iš viso sidabro indų buvo du tūkstančiai keturi šimtai šekelių pagal šventyklos šekelį;

86. dvylika aukso lėkščių, pilnų smilkalų, kiekviena sverianti dešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, iš viso aukso lėkščių buvo šimtas dvidešimt šekelių;

87. iš viso galvijų deginamajai aukai buvo dvylika jaučių, dvylika avinų, dvylika mitulių avinėlių drauge su jų javų atnaša ir dvylika ožių aukai už nuodėmę;

88. iš viso bendravimo aukai galvijų buvo: dvidešimt keturi jaučiai, šešiasdešimt avinų, šešiasdešimt ožių ir šešiasdešimt mitulių avinėlių. Tokia buvo pašventimo atnaša aukurui po to, kai jis buvo pateptas.

89. Kada tik Mozė įeidavo į Susitikimo Palapinę kalbėtis su VIEŠPAČIU, jis girdėdavo jam kalbant balsą nuo malonės sosto, kuris buvo ant Sandoros Skrynios tarp dviejų kerubų. Taip jis kalbėdavo jam.