Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ozėjo 9 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Nesilinksmink, Izraeli,nedžiūgauk, kaip daro kitos tautos,nes atsitraukdamas nuo savo Dievoelgeisi kaip kekšė.Tu mėgai kekšės užmokestį kiekviename klojime.

2. Klojimas ir vyno spaudykla jų neišmaitins,jiems pritrūks naujo vyno.

3. Jie nebegyvens VIEŠPATIES krašte;Efraimas turės sugrįžti į Egiptą,o Asirijoje jie valgys nešvarų maistą.

4. Vyno liejamųjų atnašų VIEŠPAČIUI jie nebeatnašaus,jų skerdžiamosios aukos jam nebus maloniosir bus jiems kaip šermenų duona.Visi, kas ją valgys, taps nešvarūs,nes jų duona bus tik alkiui patenkinti,bet į VIEŠPATIES Namus nepateks.

5. Ką jūs darysite iškilmės dienąir VIEŠPATIES šventės dieną?

6. Net jeigu jie ištrūktų iš pražūties,Egiptas juos surinks,Nofas juos palaidos.Jų brangius sidabro daiktuspaveldės dilgėlės,o jų palapinėse augs erškėčiai.

7. Atėjo bausmės dienos,atėjo atlygio dienos,ir Izraelis tai žino!‘Pranašas – kvailas,dvasios vyras – pamišęs!’Kadangi didelė tavo kaltė,didelis ir priešiškumas.

8. Efraimo sargybinis mano Dievui – pranašas,tačiau medžiotojo žabangos jam paspęstos ant visų kelių,ir jis puolamas net Dievo Namuose.

9. Jie skendi ištvirkimo gelmėsekaip Gibėjos dienomis.Jis atmins jų kaltę,nubaus už nuodėmes.

10. Lyg vynuoges dykumojeaš radau Izraelį.Lyg pirmą vaisiųant pirmųjų metų figmedžioaš pamačiau jūsų protėvius.Bet atėję į Baal Peorą,jie atsidavė Gėdaiir tapo pasibjaurėtinikaip ir jų pamiltas daiktas.

11. Efraimo garbė nuskris kaip paukštis;nebus nei gimimo, nei nėštumo, nei pradėjimo!

12. Net jeigu jie užaugintų vaikų,aš padarysiu juos bevaikius,ir nė vienas nebus paliktas.Ak, vargas jiems, kai juos palieku!

13. Efraimas, kai jį pamačiau, buvo kaip jauna palmė,pasodinta gražioje lankoje,bet dabar Efraimas turi atiduoti savo vaikus nužudyti.

14. ‘Duok jiems, VIEŠPATIE!’Ką jiems duosi?Duok jiems nevaisingas įsčiasir užtrūkusias krūtis.

15. Visas jų nedorumas prasidėjo Gilgale;taip, ten pradėjau jų neapkęsti.Dėl jų nedorų darbųišvarysiu juos iš savo namų.Daugiau nebemylėsiu jų;visi jų didžiūnai – maištininkai.

16. Efraimas palaužtas;jų šaknis nudžiūvusi,jie nebeduos vaisių.Nors jie ir gimdytų,išžudysiu jų branginamus įsčių vaisius“.

17. Mano Dievas juos atmes,nes jie jo neklausė,ir jie taps klajūnais tarp tautų.