Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ozėjo 5 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Išgirskite tai, kunigai!Įsidėmėkite, Izraelio namai!Klausykitės, karaliaus rūmai!Juk jūs turite rūpintis teisingumu,bet tapote spąstais Micpoje,ant Taboro užmestu tinklu

2. ir Šitimuose giliai iškasta duobe.Nubausiu juos visus.

3. Efraimą aš pažinojau,ir Izraelis nebuvo nuo manęs paslėptas,bet dabar, Efraimai, tu elgiesi kaip kekšė,o Izraelis ištvirkęs.

4. Jų darbai neleidžia jiems grįžti pas savo Dievą,kekšystės dvasia juose įsigalėjusi,ir jie nepažįsta VIEŠPATIES.

5. Izraelio išdidumas liudija prieš jį,ir Efraimas klumpa dėl savo kaltės,o Judas klumpa drauge su jais.

6. Tuomet su savo avimis ir galvijaisjie eis ieškoti VIEŠPATIES, bet neras,nes jis pasitraukė nuo jų.

7. Jie tapo neištikimi VIEŠPAČIUI,pagimdę pavainikius.Jaunatis dabar praris juosdrauge su jų laukais.

8. Pūskite ragą Gibėjoje,trimitą Ramoje!Skelbkite pavojų Bet Avene:‘Benjaminai, pasižiūrėk atgal!’

9. Efraimas bausmės dieną virs tyrlaukiais.Skelbiu Izraelio giminėms,kas tikrai įvyks.

10. Judo galiūnai tapo lygūsperkeliantiems laukų ribas;išliesiu ant jų savo pyktį kaip vandenį.

11. Efraimas nuengtas ir teismo sutriuškintas dėl to,kad sąmoningai ėjo paskui melą.

12. Tarsi kandis esu Efraimui,tarsi puvimas Judo namams.

13. Kai Efraimas pamatė savo ligą,o Judas – savo žaizdą,Efraimas kreipėsi į Asirijąir siuntė pasiuntinius pas didįjį karalių.Bet jis negali jūsų pagydytiar užgydyti jūsų žaizdos,

14. nes Efraimui aš esu tarsi liūtasir Judo namams tarsi liūto jauniklis.Aš pats draskysiu ir eisiu sau,aš nusinešiu, ir niekas neišgelbės.

15. Aš pasitrauksiu,kol jie suvoks savo kaltęir ieškos mano veido.Vargdami jie maldaus mano malonės: