Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ozėjo 14 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Samarija turės išpirkti savo kaltę,nes ji maištavo prieš savo Dievą.Jie kris nuo kalavijo,jų mažyliai bus sutraiškyti,o jų nėščios moterys perskrostos.

Raginimas atsiversti

2. Grįžk, Izraeli, pas VIEŠPATĮ, savo Dievą,nes tu sukniubai per savo kaltę.

3. Pasiimkite žodžiusir grįžkite pas VIEŠPATĮ.Sakykite jam: „Atleisk visas kaltes,priimk, kas gera,ir mes tau aukosime savo lūpų vaisių.

4. Asirija mūsų neišgelbės,ant žirgų mes nebesėsime,ir savo rankų darbamsdaugiau nebesakysime: ‘Mūsų Dievas’.Tavyje našlaitis randa gailestingumo“.

5. „Pagydysiu jų neištikimybę,mylėsiu juos visa širdimi,nes mano įniršis nuo jų nusigręžė.

6. Izraeliui aš būsiu lyg rasa;jis žydės kaip lelijair suleis šaknis kaip Libano miškas.

7. Skleisis jo atžalos,jo grožis bus kaip alyvmedžio,o kvapas kaip Libano.

8. Jie vėl gyvens mano paunksmėje,vėl augins javusir žydės kaip vynmedis,o jų kvapas bus kaip Libano vyno.

9. Efraimai, ką aš turiu bendra su stabais?Tai aš išklausau ir rūpinuosi tavimi.Aš esu lyg amžinai žaliuojantis kiparisas,ir tavo ištikimybė kyla iš manęs“.

10. Kas išmintingas, tas tesvarsto šiuos dalykus,kas protingas, tas teišmano juos.Tiesūs VIEŠPATIES keliai,ir teisieji jais eina,o nusidėjėliai juose suklumpa.