Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Nahumo 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Ištarmė Ninevei.Nahumo Elkošiečio regėjimo knyga.

Himnas Viešpačiui

2. Pavydulingas ir keršijantis Dievas yra VIEŠPATS; VIEŠPATS keršija ir dega pykčiu; VIEŠPATS keršija savo nedraugamsir niršta ant savo priešų.

3. Kantrus yra VIEŠPATS,bet didis galybe; VIEŠPATS niekada nepaliekanenubausto kaltojo.Viesulu ir audra jis keliauja,debesys – jo kojų dulkės.

4. Jis sudraudžia jūrąir ją nusausina,išdžiovina visas upes.Nuvyto Bašanas ir Karmelis,vysta Libano žiedai.

5. Prieš jį dreba kalnai,nyksta kalvos;nuo jo veido krūpčioja žemė,pasaulis ir visa,kas jame gyvena.

6. Kas gali atsilaikyti prieš jo įniršį?Kas gali pakelti jo degantį pyktį?Jo pyktis liepsnoja kaip ugnis;nuo jo skeldėja uolos.

7. Geras yra VIEŠPATS,tvirtovė nelaimės dieną.Jis apsaugo, kas juo pasitiki,

8. net potvyniui ištikus.Jis padarys visišką galą savo nedraugamsir priešus nuvys į tamsybes.

Kreipimaisi į Judą ir Ninevę

9. Kokių priekaištų turite VIEŠPAČIUI?Jis padarys galą,ir nelaimės nebesikartos!

10. Tarsi susipynę erškėčiai,tarsi įkaušę girtuokliai,jie deginami kaip sausi šiaudai.

11. Iš tavęs iškilorezgantis piktus kėslus prieš VIEŠPATĮniekšybės patarėjas.

12. Taip kalba VIEŠPATS:„Nors ir labai stiprūs bei gausūs,jie bus sunaikinti ir išnyks.Nors ir nuplakiau tave,daugiau nebeplaksiu.

13. O dabar nuimsiu nuo tavęs jungąir sutraukysiu tavo pančius“.

14. Apie tave VIEŠPATS ištarė:„Savo vardo palikuonių daugiau nebeturėsi;iš tavo dievų namų išmesiuir drožtą stabą, ir liedintą stabą;supilsiu tau kapą, nes tu niekam nebetinki“.