Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Mokytojo 7:22-28 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

22. Juk savo širdyje žinai, kad dažnai esi keikęs kitus.

23. Visa tai tyriau išmintimi. Tariau: „Būsiu išmintingas“. Bet išmintis liko toli nuo manęs.

24. Toli visa, kas buvo, ir giliai giliai palaidota. Kas gali tai išaiškinti?

25. Atsidėjau širdimi pažinti, tirti, ieškoti išminties bei dalykų supratimo norėdamas suvokti, kad nedorumas kvailas, o kvailybė – beprotybė.

26. Man moteris kartesnė už mirtį. Ji – spąstai, jos širdis – žabangos, o rankos – pančiai. Kas patinka Dievui, tas jos išvengs, bet kas nusideda, tą ji pagaus.

27. Štai ką radau, sako Mokytojas, kai dėjau vieną dalyką prie kito, ieškodamas jų supratimo.

28. O štai ko dar tebeieškau, nors nesėkmingai: vieną vyrą iš tūkstančio užtikau, bet nė vienos moters tarp jų niekada neradau.

Skaityti visą skyrių Mokytojo 7