Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Mokytojo 3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Viskam yra metas

1. Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.

2. Laikas gimti ir laikas mirti,laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta.

3. Laikas žudyti ir laikas gydyti,laikas griauti ir laikas statyti.

4. Laikas verkti ir laikas juoktis,laikas gedėti ir laikas šokti.

5. Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti,laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti.

6. Laikas ieškoti ir laikas pamesti,laikas laikyti ir laikas išmesti.

7. Laikas perplėšti ir laikas susiūti,laikas tylėti ir laikas kalbėti.

8. Laikas mylėti ir laikas nekęsti,laikas karui ir laikas taikai.

Triūsas ir jo vaisiai

9. Tad kokia nauda dirbančiajam iš jo triūso?

10. Stebėjau užsiėmimus, kuriais užsiimti žmonėms Dievas lėmė.

11. Visa, ką jis daro, tinkama tam laikui. Be to, jis įdiegė amžinybę į jų širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką Dievas daro.

12. Taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip būti laimingam ir patirti malonumo savo gyvenime.

13. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir savo užsiėmime rasti pasitenkinimo, tai Dievo dovana.

14. Suvokiau, kad visa, ką Dievas daro, išliks amžinai: nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti. Taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam pagarbą.

15. Tai, kas jau buvo, vyksta dabar; tai, kas dar turi būti, jau seniai yra buvę. Dievas pasirūpina tuo, kas reikalauja jo dėmesio.

16. Be to, mačiau po saule, kad vietoj teisingumo buvo nedorybė ir vietoj teisumo buvo nedorybė.

17. Širdyje sau tariau: „Ir teisuolį, ir nedorėlį teis Dievas, nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam įvykiui skirtas laikas“.

18. Tada apie žmones širdyje sau tariau: „Tai Dievas juos ištirs ir parodys, kad viduje jie tik gyvuliai“.

19. Juk žmonių ir gyvulių likimas yra toks pat. Ir vieni, ir kiti miršta, nes turi tą patį gyvybės alsavimą. Žmogus nepranoksta gyvulio, nes visa tai migla.

20. Abu eina į tą pačią vietą, abu yra iš dulkių ir abu į dulkes sugrįžta.

21. Kas žino, ar žmogaus gyvybės alsavimas kyla aukštyn, ar gyvulio gyvybės alsavimas leidžiasi žemyn, į žemę?

22. Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip rasti pasitenkinimo savo užsiėmime, nes tai jo dalia. Kas įgalins jį pamatyti, kas bus po jo?