Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Michėjo 4:3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Jis išspręs daugelio tautų ginčus,išspręs galingų, nors ir tolimų tautų bylas. Jos perkals savo kalavijus į arklus,o ietis – į geneklius.Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą,nebebus mokomasi kariauti.

Skaityti visą skyrių Michėjo 4

Rodyti Michėjo 4:3 kontekste