Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Michėjo 4 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Dievo karalystė Sione

1. Ateityje bus taip,kad VIEŠPATIES Namų kalnasstovės tvirtai iškilęs virš kalvųir bus aukštesnis už kalnus.Tautos plūs jo link,

2. daug tautų ateis ir sakys:„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną,į Jokūbo Dievo Namus,kad jis pamokytų mus savo kelių,kad mes eitume jo takais“.Iš Siono ateis mokymasir iš Jeruzalės VIEŠPATIES žodis.

3. Jis išspręs daugelio tautų ginčus,išspręs galingų, nors ir tolimų tautų bylas. Jos perkals savo kalavijus į arklus,o ietis – į geneklius.Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą,nebebus mokomasi kariauti.

4. Tuomet visi sėdėspo savo vynmedžiais,po savo figmedžiais,ir nebus kam jų gąsdinti.Tai ištarė Galybių VIEŠPATIES lūpos!

5. Nors visos tautos žengia,kiekviena dėl savo dievų,o mes žengsime dėl VIEŠPATIES, mūsų Dievo,per amžių amžius.

6. „Tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, –sutelksiu šlubuosius,surinksiu išblaškytuosiusir tuos, kuriuos nuliūdinau.

7. Šlubuosius padarysiu Likučiu,išblaškytuosius – galinga tauta. VIEŠPATS jiems viešpatausSiono kalne nuo dabar amžinai“.

8. O Migdal Edere,o Siono kalvos dukterie!Tau grįšankstesnė valdžia,dukters Jeruzalės karalystė.

9. Ko gi dabar taip aimanuoji?Ar nebeturi karaliaus?Ar žuvo tavo patarėjas,kad tave surėmė gimdyvės skausmai?

10. Raitykis ir vaitok kaip gimdyvė, Siono dukterie,nes turi dabar išeiti iš miestoir likti po atviru dangumi.Tu nueisi į Babilonąir ten būsi išgelbėta;ten VIEŠPATS išpirks taveiš tavo priešų rankų.

11. Tikrai daug tautų susirinko prieš tave,sakydamos: „Tebūna ji išniekinta,Siono griuvėsiuose tesigano mūsų akys!“

12. Bet jos nežino VIEŠPATIES minčių,nesuvokia jo užmojo,nes jis surinko jas kaip pėdus į klojimą.

13. Pakilk ir kulk, Siono dukterie,nes duosiu tau geležies ragusir parūpinsiu vario kanopas.Tu sutrypsi daug tautųir paskirsi jų grobį VIEŠPAČIUI,jų turtus – visos žemės Viešpačiui.

14. Dabar apsisaugok mūrais, Bat Gadera!„Mes apsiausti!“Jie smogia lazda į žandąIzraelio valdovui.