Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Kunigų 18:1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas:

Skaityti visą skyrių Kunigų 18

Rodyti Kunigų 18:1 kontekste