Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jozuės 24:3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Tada aš paėmiau jūsų tėvą Abraomą iš anapus Upės, vedžiau per visą Kanaano kraštą ir padariau gausius jo palikuonis. Daviau jam Izaoką,

Skaityti visą skyrių Jozuės 24

Rodyti Jozuės 24:3 kontekste