Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jozuės 24:16 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Atsakydami žmonės pareiškė: „Tebūna svetima mums mintis palikti VIEŠPATĮ ir tarnauti kitiems dievams!

Skaityti visą skyrių Jozuės 24

Rodyti Jozuės 24:16 kontekste