Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jonos 3:7 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Paskui jis įsakė paskelbti Ninevėje: „Karaliaus ir jo didžiūnų įsakymu joks žmogus ar gyvulys nelies jokio maisto; raguočiai ir avys tenebūna ganomi ir vandens tenegeria.

Skaityti visą skyrių Jonos 3

Rodyti Jonos 3:7 kontekste