Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jobo 36 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Jobo kančios prasmė

1. Paskui Elihuvas tęsė kalbą sakydamas:

2. „Pakęsk mane dar šiek tiek, pamokysiu tave,nes dar turiu šį tą pasakyti Dievo vardu.

3. Savo žinojimą atsinešu iš toliir pateisinsiu savo Kūrėją.

4. Iš tikrųjų mano žodžiai – ne melas;prieš save matote žmogų, kuris tikrai žino.

5. Štai Dievas yra galingas, bet neniekina nė vieno;jis galingos jėgos ir širdies.

6. Nedorėliui gyventi jis neleidžia,bet kenčiantiems yra teisingas.

7. Nuo teisiųjų jis nenugręžia akių,į sostą su karaliais juos amžiams sodinair išaukština juos.

8. Įsipainiojusiems į grandinesir skausmo pinklių pagautiems

9. jis parodo, ką jie padarė –ir kaip nusikalto įžūliai pasielgę.

10. Jis atveria jų ausis perspėjimo žodžiui,įsako jiems gręžtis nuo pikta.

11. Jeigu paklauso ir jam tarnauja,savo dienas jie užbaigia laimingaiir savo metus prabangiai.

12. Bet jei nepaklauso, žūva nuo kalavijoir miršta nieko nesuvokę.

13. Nedorieji tik tūžta širdyje,kai jis ištinka juos, ir pagalbos nesišaukia.

14. Jie miršta dar savo jaunystėje,baigdami gyvenimą tarp apeigoms skirtų kekšių.

15. Bet kenčiantįjį Dievas išgelbsti per jo kančiąir jo ausį atveria per nelaimę.

16. Ir tave jis viliojo iš nežinios nasrųį erdvią vietą, kur niekas nevaržo,o stalas nukrautas geriausiais valgiais.

17. Bet jei tu spręsi kaip nedorėlis,patį tave ištiks teismas ir teisingumas.

18. Saugokis, kad nebūtum pertekliaus suviliotasir kyšių dydis tavęs neišvestų iš kelio.

19. Argi ištikus bėdai tau padės tavo turtaiir visos galingos pastangos?

20. Nelauk, kad ateitų naktis,kai tautos staiga pranyks.

21. Saugokis, kad nesigręžtum į pikta!Juk dėl to turėjai kentėti skausmą.

Dievo didybė

22. Atmink, kokia didinga Dievo galybė!Kas gali taip pamokyti, kaip daro jis?

23. Kas gali pasakyti Dievui, kaip elgtis,arba prikišti jam: ‘Tu neteisingai pasielgei’?

24. Atmink, kad turi šlovinti jo darbus,apie kuriuos mirtingieji giedojo giesmes.

25. Visa žmonija mato Dievo darbus,kiekvienas žvelgia į jį iš toli.

26. Iš tikrųjų Dievas – didis, ir viršija mūsų pažinimą;jo metų skaičius neištiriamas.

27. Juk savo buveinėje jis sukuria vandens lašus,ir iš gausybės jie susiburia į lietų,

28. kurį debesysgausiai išlieja ant mirtingųjų.

29. Ar gali kas suprasti debesų išskleidimąir perkūno griausmus iš jo buveinės?

30. Štai jis žaibuoja per visą padangę,jūros gelmės yra jo sostas.

31. Juk taip jis maitina tautasir parūpina apsčiai maisto.

32. Savo rankose jis laiko žaibą,nurodo jam, kur trenkti.

33. Už jį kalba jo perkūnijair uždega pyktį dėl nedorybės.