Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Danieliaus 12:4 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

O tu, Danieliau, laikyk paslaptyje šiuos žodžius ir užantspauduok knygą iki pabaigos meto. Daugelis bus pasimetę, ir nedorumas vis labiau plis’.

Skaityti visą skyrių Danieliaus 12

Rodyti Danieliaus 12:4 kontekste