Skyriai

  1. 1
  2. 2

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Agėjo 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Raginimas atstatyti Šventyklą

1. Antrų karaliaus Darijaus metų šešto mėnesio pirmą dieną VIEŠPATIES žodis per pranašą Agėją pasiekė Judo valdytoją Šaltielio sūnų Zerubabelį ir vyriausiąjį kunigą Jehocadako sūnų Jozuę:

2. „Taip kalba Galybių VIEŠPATS: ‘Šie žmonės sako, kad dar neatėjo metas atstatyti VIEŠPATIES Šventyklą’“.

3. Taigi per pranašą Agėją buvo ištartas VIEŠPATIES žodis:

4. „Argi metas jums gyventi pagražinimais apkaltuose savo namuose, kai šie Namai tebėra sugriauti?“

5. Dabar taip kalba Galybių VIEŠPATS:„Susimąstykite, kaip jums sekėsi!

6. Jūs daug sėjote, bet mažai nuvalėte,jūs valgote, bet jums niekada negana,jūs geriate, bet jums niekada neužtenka,jūs rengiatės, bet nė vienam nėra šilta,ir kas šį tą užsidirba,tas deda į kiaurą maišą“.

7. Taip kalba Galybių VIEŠPATS:„Susimąstykite, kaip jums sekasi!

8. Kopkite į kalvas, pargabenkite rąstųir atstatykite Namus.Tuomet žvelgsiu į juos su malonumuir būsiu pašlovintas, – sako VIEŠPATS. –

9. Jūs daug tikėjotės,bet mažai gavote,ir ką namo pargabenote,tą aš vėjais paleidau.Kodėl gi? – tai Galybių VIEŠPATIES žodis. –Ogi todėl, kad mano Namaitebėra sugriauti,o jūs visi skubinatėskiekvienas į savo namus.

10. Todėl dangūs virš jūsų nedavė rasos,o žemė – savo derliaus.

11. Pašaukiau sausrą žemei ir kalvoms,javams, jaunam vynui ir šviežiam aliejui,viskam, ką augina dirva,žmonėms ir gyvuliamsir visiems jų triūso vaisiams“.

12. Šaltielio sūnus Zerubabelis ir vyriausiasis kunigas Jehocadako sūnus Jozuė drauge su visu tautos likučiu paklausė VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir pranašo Agėjo žodžių, nes VIEŠPATS, jų Dievas, buvo jį siuntęs. Žmonės buvo apimti VIEŠPATIES baimės.

13. Tuomet VIEŠPATIES pasiuntinys Agėjas, vykdydamas VIEŠPATIES pasiuntinybę, tarė žmonėms: „Aš su jumis, – tai VIEŠPATIES žodis“.

14. VIEŠPATS paskatino Judo valdytojo Šaltielio sūnaus Zerubabelio dvasią, vyriausiojo kunigo Jehocadako sūnaus Jozuės dvasią ir viso tautos likučio dvasią. Jie atėjo ir ėmėsi darbo prie Galybių VIEŠPATIES, savo Dievo, Namų

15. šešto mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną.