Sena Testamentas

Naujos Testamentas

2 Karalių 11:15 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Tada kunigas Jehojada kariuomenės pareigūnams šimtininkams davė įsakymą, tardamas: „Išveskite ją laukan pro gretas ir jei kas ją sektų, ištikite jį kalaviju“. Mat kunigas sakė: „VIEŠPATIES Namuose ji neturi būti užmušta“.

Skaityti visą skyrių 2 Karalių 11

Rodyti 2 Karalių 11:15 kontekste